MagazínEmpora Hotels

Tichá a Kôprová dolina

Priamo z Podbanského sa dostanete do dvoch krásnych dolín – Tichej a Kôprovej. Sú ideálne na nenáročné prechádzky výlety na bicykloch.

Kôprová dolina je rozvetvená 12 km dlhá dolina s množstvom bočných dolín. Leží na rozhraní Západných a Vysokých Tatier pod západnými svahmi dominantného vrcholu Kriváň. Dolina podobne ako okolie Kriváňa si pamätá starú banícku tradíciu, spojenú najmä so zlatokopeckými aktivitami. Turistické chodníčky ňou vedené umožňujú obdivovať plesá a vodopády, vystúpiť do sediel a aj na vrchol Kôprovského štítu. Zalesnenou dolnou časťou doliny popri Kôprovskom potoku vedie asfaltová cesta, neďaleko jej konca zdobí dolinu Kmeťov vodopád.

Tichá dolina je najväčšia dolina Vysokých Tatier, južne orientovaná. Napriek svojej mohutnosti nemá vysokohorský charakter. Dolina je ohraničená Červenými vrchmi a Liptovskými kopami. Uzáver doliny vytvára hrebeň medzi Svinicou, Valentkovou a Hladkým štítom. Dĺžka dolina je 16 km. Dolinou vedie žlto značkovaný turistický chodník , ktorým sa dostanete až do Suchého sedla v tesnej blízkosti Kasprového vrhcu (1 987 m) – hore 5:45, dole 5:00. 
 

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov