MagazínEmpora Hotels

Oznamy

Vážení hostia,
s radosťou Vám oznamujeme dobrú správu: hotely v rámci Podbanské Resort sú OTVORENÉ od 5.6.2020. 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o nasledovných obmedzeniach:


Ďakujeme Vám za pochopenie. 
Tešíme sa na Vás!

--------------------------------------------------------------

Prosíme Vás dodržiavať stanovené podmienky a odporúčania v rámci hotelov:
- nosenia rúška vo vnútorných i vonkajších priestoroch hotela s výnimkou pobytu vo wellness komplexe a v priestoroch stravovania v čase konzumácie nápojov a jedál,
- pravidelná dezinfekcia rúk,
- rozostupy 2 m,
- rešpektovanie kapacitných obmedzení na prevádzkach.

Spoločnosť Grand hotel Permon, s.r.o. zaviedla všetky potrebné opatrenia pre Vašu bezpečnosť. Prosíme Vás o zhovievavosť, toleranciu a akceptovanie pokynov, keďže prioritou nás všetkých je ochrana zdravia.
Ďakujeme, že ste s nami.


--------------------------------------------------------------

Grand hotel Permon, s.r.o. prijal zvýšené hygienické preventívne opatrenia a kladie zvýšený dôraz na dodržiavanie prevádzkovej hygieny všetkých priestorov prevádzky v zmysle zavedených prevádzkových poriadkov a dodržiavanie dôkladného sanitačného režimu so zaradením preventívnej dezinfekcie exponovaných povrchov.

INFORMÁCIA: Vzhľadom k výskytu snahy niektorých cestovných kancelárií/agentúr požadovať doplatok za pobyt 50 EUR od spotrebiteľov z dôvodu príplatku na dezinfekciu zariadení, Grand hotel Permon, s.r.o. týmto informuje hostí, že hotelové zariadenia spoločnosti v rámci rezervácie pobytu nepožadujú príplatok za vykonávanie epidemiologických opatrení v rámci mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. V prípade, že sa stretnete s podobným prípadom, prosíme Vás o zaslanie informácie, ktorú postúpime príslušnej ŠOI ako podnet na konanie.

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

 

Vážení hostia, dovoľujeme si Vás informovať:

PERMON´S PARADISE v Grand hoteli Permon****

ZMENA otváracích hodín hotelového wellness komplexu Permon´s Paradise & Wellness Pieris

Celý hotelový wellness komplex Permon´s Paradise (časti: AQUA, KIDS´, SAUNA, SPA & BEAUTY Paradise) bude otvorený v čase: 10:00 hod. - 21:30 hod. & Wellness Pieris v hoteli Pieris bude otvorený v čase: 09:00 hod. - 21:00 hod. počas nasledovných termínov:  

**zmena termínu alebo času vyhradená.**
---------------------------------------------------------------

**zmena termínov dostupnosti uvedených objektov je vyhradená.**

---------------------------------------------------------------

Časti SPA Paradise, BEAUTY Paradise & SAUNA Paradise budú v uvedenom termíne 21.06.-23.06.2021 v prevádzke podľa otváracích hodín. 

**zmena termínov dostupnosti uvedených objektov je vyhradená.**

--------------------------------------------------------------
Vážení hostia, prosíme o pochopenie:
Vonkajšia vírivka v SAUNA Paradise je v prípade nepriaznivého počasia a v prípade nízkych teplôt (teplota vzduchu pod -15 ºC) z technických a bezpečnostných dôvodov uzavretá.
Ochladzovací bazén v SAUNA Paradise je v prípade nízkych teplôt (teplota vzduchu pod -15 ºC) z technických a bezpečnostných dôvodov uzavretý.
Tobogán v AQUA Paradise je v prípade nízkych teplôt (teplota vzduchu pod -15 ºC) z technických dôvodov uzavretý.

--------------------------------------------------------------
WELLNESS PIERIS v hoteli Pieris***

*zmena termínu dostupnosti uvedeného objektu je vyhradená.**

--------------------------------------------------------------
GRAND HOTEL PERMON****

Radi Vás oblúžime v Lobby bare (8. posch.) a Dennom bare (7. posch.) Grand hotela Permon**** v čase otváracích hodín barov.

**zmena dostupnosti uvedeného objektu je vyhradená.**

---------------------------------------------------------------

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov