MagazínEmpora Hotels

Oznamy

Milí hostia,
radi by sme Vás informovali, že prevádzkovateľ Grand hotel Permon, s.r.o. aktuálne poskytuje služby hosťom v režime OTP (osoba očkovaná/testovaná/prekonala ochorenie COVID-19). 

Na základe VYHLÁŠKY 240 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, uverejnenou 12. augusta 2021 a platnou od 16. augusta 2021, sa prevádzkovateľ Grand Hotel Permon, s.r.o., zariadení Grand Hotel Permon****, Hotel Pieris***, dependance Permoník, dependance Pinius rozhodol, že aktuálne umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP.
Podľa § 1 ods. (2) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo 
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku.
Podľa § 1 ods. (4) Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
Preto žiadame všetkých hostí, aby sa pred vstupom do zariadenia preukázali predložením príslušného dokladu pracovníkovi SBS, priamo na recepcii alebo obsluhujúcemu personálu ubytovacieho a reštauračného zariadenia.

V hoteloch sú hosťom k dispozícii služby s ohľadom na kapacitné obmedzenia a platné pokyny v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

Zmena ponuky služieb a zmena režimu vstupu pre hostí vyhradená (v závislosti od aktuálne platnej COVID mapy).
Aktuálnu ponuku akciových pobytov nájdete na našej web stránke. Sme Vám radi k dispozícii na rezervačných oddeleniach: rezervacie@hotelpermon.sk,  rezervacie@hotelpieris.sk

Neubytovaným hosťom je vstup do hotela a objektov zakázaný. 
Výnimkou neubytovaní hostia s platnou permanentkou/darčekovým poukazom na vstup do wellness komplexu Permon´s Paradise po predložení platného potvrdenia o negatívnom teste (antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín). Vstup s permanentkou je možný len po predchádzajúcej telefonickej rezervácii na balneorecepcii na tel. č. 052/4710 826 (platí do odvolania). Predĺženie platnosti permanentky je možné po telefonickej dohode vopred na tel. č. 0902 381 753. Vstupy do wellness komplexu sú regulované s ohľadom na kapacitné obmedzenia v zmysle opatrení a pokynov ÚVZ SR.
Od 1.7.2021 nie je možné zakúpiť si vstupy do AQUA & KIDS´& SAUNA Paradise pre neubytovaných hostí.

Neubytovaným hosťom je k dispozícii reštaurácia „Koliba Permoník“ s terasou alebo vonkajšia terasa reštaurácie hotela Pieris*** s ponukou lahodného menu a nápojov.

Spoločnosť Grand hotel Permon, s.r.o. zaviedla všetky potrebné opatrenia pre Vašu bezpečnosť. 

Tešíme sa na Vás.

Kolektív Podbanské Resort 

 

 

--------------------------------------------------------------Spoločnosť Grand hotel Permon, s.r.o. zaviedla všetky potrebné opatrenia pre Vašu bezpečnosť.
Prosíme Vás o zhovievavosť, toleranciu a akceptovanie pokynov, keďže prioritou nás všetkých je ochrana zdravia. 
Ďakujeme za pochopenie.

Grand hotel Permon**** a hotel Pieris*** je partnerom spoločnosti ECOLAB, lídra v oblasti profesionálneho čistenia,
upratovania a dezinfekcie. Používame produkty určené pre zdravotníctvo, čím dosahujeme nadštandardnú dezinfekciu
našich priestorov a povrchov.

 

Grand hotel Permon, s.r.o. prijal zvýšené hygienické preventívne opatrenia a kladie zvýšený dôraz na dodržiavanie prevádzkovej hygieny všetkých priestorov prevádzky v zmysle zavedených prevádzkových poriadkov a dodržiavanie dôkladného sanitačného režimu so zaradením preventívnej dezinfekcie exponovaných povrchov.
 

--------------------------------------------------------------

INFORMÁCIA: Vzhľadom k výskytu snahy niektorých cestovných kancelárií/agentúr požadovať doplatok za pobyt 50 EUR od spotrebiteľov z dôvodu príplatku na dezinfekciu zariadení,
Grand hotel Permon, s.r.o. týmto informuje hostí, že hotelové zariadenia spoločnosti v rámci rezervácie pobytu nepožadujú príplatok za vykonávanie epidemiologických opatrení v rámci mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. V prípade, že sa stretnete s podobným prípadom, prosíme Vás o zaslanie informácie, ktorú postúpime príslušnej ŠOI ako podnet na konanie.


---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

Vážení hostia, dovoľujeme si Vás informovať:

--------------------------------------------------------------

(V zmysle aktuálne platných opatrení je zmena otváracích hodín vyhradená.)

--------------------------------------------------------------


Permon´s Paradise:
Vonkajšia vírivka v SAUNA Paradise je v prípade nepriaznivého počasia a v prípade nízkych teplôt (teplota vzduchu pod -15 ºC) z technických a bezpečnostných dôvodov uzavretá.
Ochladzovací bazén v SAUNA Paradise je v prípade nízkych teplôt (teplota vzduchu pod -15 ºC) z technických a bezpečnostných dôvodov uzavretý.
Tobogán v AQUA Paradise je v prípade nízkych teplôt (teplota vzduchu pod -15 ºC) z technických dôvodov uzavretý.

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov