MagazínEmpora Hotels

Oznamy

Milí hostia,
s radosťou Vás informujeme, že
objekty v rámci Podbanské Resort sú OTVORENÉ

Otvorený je aj Grand hotel Permon**** vrátane wellness komplexu. Hosťom zatiaľ nebude k dispozícii Nočný bar. 

V hoteloch sú hosťom k dispozícii služby s ohľadom na kapacitné obmedzenia a platné pokyny v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

Zmena ponuky služieb vyhradená (v závislosti od aktuálne platnej COVID mapy).
Aktuálnu ponuku akciových pobytov nájdete na našej web stránke. Sme Vám radi k dispozícii na rezervačných oddeleniach: rezervacie@hotelpermon.sk,  rezervacie@hotelpieris.sk

Neubytovaným hosťom je vstup do hotela a objektov zakázaný. 
Výnimkou neubytovaní hostia s platnou permanentkou/darčekovým poukazom na vstup do wellness komplexu Permon´s Paradise po predložení platného potvrdenia o negatívnom teste (antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín). Vstup s permanentkou je možný len po predchádzajúcej telefonickej rezervácii na balneorecepcii na tel. č. 052/4710 826 (platí do odvolania). Predĺženie platnosti permanentky je možné po telefonickej dohode vopred na tel. č. 0902 381 753. Vstupy do wellness komplexu sú regulované s ohľadom na kapacitné obmedzenia v zmysle opatrení a pokynov ÚVZ SR.
Od 1.7.2021 nie je možné zakúpiť si vstupy do AQUA & KIDS´& SAUNA Paradise pre neubytovaných hostí.

Neubytovaným hosťom je k dispozícii reštaurácia „Koliba Permoník“ s terasou alebo vonkajšia terasa reštaurácie hotela Pieris*** s ponukou lahodného menu a nápojov.

Tešíme sa na Vás.

Kolektív Podbanské Resort 


Dôležité upozornenie:
Podmienky vstupu do hotela, usporadúvania hromadných podujatí, prekrytie horných dýchacích ciest a podmienky predloženia testu sú v zmysle aktuálnych platných predpisov podľa stupňa COVID AUTOMAT-u, v ktorom sa okres Liptovský Mikuláš nachádza.
Každá osoba využívajúca wellness služby, ktoré sú súčasťou všetkých našich pobytov, sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 v zmysle nariadenia aktuálne platnej Vyhlášky ÚVZ SR: potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov. 
V prípade, že sa uvádza podmienka negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba je najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
b) osoba je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
c) osoba je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
d) osoba je najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, 
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 
f) ide o osobu do 10 rokov veku.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
 

 

--------------------------------------------------------------Spoločnosť Grand hotel Permon, s.r.o. zaviedla všetky potrebné opatrenia pre Vašu bezpečnosť.
Prosíme Vás o zhovievavosť, toleranciu a akceptovanie pokynov, keďže prioritou nás všetkých je ochrana zdravia. 

Grand hotel Permon**** a hotel Pieris*** je partnerom spoločnosti ECOLAB, lídra v oblasti profesionálneho čistenia,
upratovania a dezinfekcie. Používame produkty určené pre zdravotníctvo, čím dosahujeme nadštandardnú dezinfekciu
našich priestorov a povrchov.

 

Grand hotel Permon, s.r.o. prijal zvýšené hygienické preventívne opatrenia a kladie zvýšený dôraz na dodržiavanie prevádzkovej hygieny všetkých priestorov prevádzky v zmysle zavedených prevádzkových poriadkov a dodržiavanie dôkladného sanitačného režimu so zaradením preventívnej dezinfekcie exponovaných povrchov.
 

--------------------------------------------------------------

INFORMÁCIA: Vzhľadom k výskytu snahy niektorých cestovných kancelárií/agentúr požadovať doplatok za pobyt 50 EUR od spotrebiteľov z dôvodu príplatku na dezinfekciu zariadení,
Grand hotel Permon, s.r.o. týmto informuje hostí, že hotelové zariadenia spoločnosti v rámci rezervácie pobytu nepožadujú príplatok za vykonávanie epidemiologických opatrení v rámci mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. V prípade, že sa stretnete s podobným prípadom, prosíme Vás o zaslanie informácie, ktorú postúpime príslušnej ŠOI ako podnet na konanie.


---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

Vážení hostia, dovoľujeme si Vás informovať

Vonkajšia vírivka v SAUNA Paradise je v prípade nepriaznivého počasia a v prípade nízkych teplôt (teplota vzduchu pod -15 ºC) z technických a bezpečnostných dôvodov uzavretá.
Ochladzovací bazén v SAUNA Paradise je v prípade nízkych teplôt (teplota vzduchu pod -15 ºC) z technických a bezpečnostných dôvodov uzavretý.
Tobogán v AQUA Paradise je v prípade nízkych teplôt (teplota vzduchu pod -15 ºC) z technických dôvodov uzavretý.

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov