MagazínEmpora Hotels

O spoločnosti

Grand hotel PERMON ****
Vysoké Tatry  - Podbanské  

Grand hotel Permon, s.r.o., so sídlom Pribylina 1486, 032 42 Pribylina
IČO: 44 130 651
DIČ: 2022620941
IČ DPH: SK2022620941

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 20694/L.

Tel.: +421/524 71 01 11                  
E-mailhotelpermon@hotelpermon.sk

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov