O spoločnosti

Grand hotel PERMON ****, Vysoké Tatry (Podbanské), SLOVAKIA

Grand hotel Permon, s.r.o., so sídlom Pribylina 1486, 032 42 Pribylina
IČO: 44 130 651

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 20694/L.

Tel.: +421/524 71 01 11           
Fax: +421/524 49 01 33          
E-mailhotelpermon@hotelpermon.sk