MagazínEmpora Hotels

Prestavby a revízne práce

November 2023

November
8.
Streda

Vonkajšia časť SAUNA Paradise: Hammam mimo prevádzky

Jún 2024

Jún
23.
Nedeľa
Do 27.06.2024

Podbanské Resort - všetky zariadenia

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov