MagazínEmpora Hotels

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Grand hotel Permon, s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na bezpečné spracúvanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracúvania realizované spoločnosťou Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina, IČO:44130651.

Všetky informácie nájdete v priložených dokumentoch.

Dokumenty:

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov