MagazínEmpora Hotels

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Grand hotel Permon, s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina, IČO:44130651, pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing.

Všetky informácie nájdete v priloženom dokumente.

Dokumenty:

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov