MagazínEmpora Hotels

VNÚTORNÝ PORIADOK Detského kútika

Detský kútik „Permoníkovo“ v Grand hoteli Permon**** je zariadenie poskytujúce možnosti trávenia voľného času detí ubytovaných v Grand hoteli Permon**** a v hoteli Pieris*** (a jeho dependance Pinius a Permoník).

V detskom kútiku je stály odborný dozor.

  • Deti vo veku od 3 do 7 rokov, ktoré sú samostatné, je možné zveriť službe detského kútika (ďalej ako DK), ktorá dozerá na jeho bezpečnosť a pohyb po zariadeniach DK (3D kino, herňa s hracími konzolami, tvorivá dielňa).
  • Ak má rodič záujem o dozor nad svojím dieťaťom, je povinný odovzdať ho do rúk službe DK, ktorá si zaznačí niektoré údaje (meno, vek dieťaťa, číslo izby, tel. kontakt). Za pohyb dieťaťa, ktoré nie je takto zverené službukonajúcemu personálu, nenesieme zodpovednosť. 
  • V prípade požiadavky dozoru nad deťmi vo veku od 3 do 4 rokov je potrebné na vyžiadanie službukonajúceho personálu predložiť kartičku poistenca dieťaťa. 
  • Deti do 3 rokov môžu navštevovať DK len v sprievode rodiča, ktorý zodpovedá za ich bezpečnosť.
  • Do DK je možné prijať len zdravé dieťa (nemožno prijať deti so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovými ochoreniami, pretrvávajúcim kašľom). 
  • Deťom neodporúčame nosiť ozdoby z drahých kovov, mobily, tablety či iné drahé predmety, za ich prípadnú stratu nezodpovedáme.
  • Z DK nie je dovolené vynášať von hračky ani žiadne prednety, ktoré sú majetkom DK. 
  • V DK nie je dovolené konzumovať jedlo, slúžia na to stoly umiestnené z vonkajšej strany DK. 
  • Pri vstupe do DK je potrebné, aby sa ubytovaní hostia (hostia Grand hotela Permon****, hostia hotela Pieris*** + dependance Permoník a dependance Pinius) preukázali hotelovým preukazom. 
  • Vstup do detského kútika je len pre ubytovaných hostí v rámci Podbanské Resort (potrebné preukázať sa platným hotelovým preukazom). 

 

Právo na zmenu vo Vnútornom poriadku DK vyhradené. 

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov