MagazínEmpora Hotels

Cenník

    3- hodinový lístok Celodenný lístok
Ubytovaný hosť * dospelý 9 EUR  11 EUR
  dieťa do 12 rokov

6 EUR

7 EUR
Neubytovaná osoba dospelý

11 EUR

13 EUR
  dieťa do 12 rokov 7 EUR 8 EUR

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY V SKI PODBANSKÉ:

SLUŽBA ČAS CENA V EUR
Sane, boby 1 hod./1 deň 3/10

* Pri kúpe skipassu za cenu pre ubytovaných hostí je nevyhnutné sa preukázať platným hotelovým preukazom. Platí pre hostí Grand hotela Permon****, dependance Permoník, Pinius a hostí hotela Pieris***.

Poznámka: Za dieťa do 12 rokov sa považuje dieťa, ktoré v daný deň kúpy ešte nedovŕšilo vek 12 rokov.

Cenník je platný na sezónu zima 2019/2020. Zmena cien je vyhradená. 

Platba možná LEN v hotovosti.

 

Prevádzkovateľ: Grand hotel Permon, s.r.o., 032 42 Pribylina 1486

Vašim kritériam vyhovuje výsledkov